top of page
גישור-לגירושין
הסכמי-ממון

במה אנחנו מתמחות?

גישור לגירושין

תהליך הגירושין הוא תהליך קשה עבור כל בני המשפחה ופעמים רבות מלווה בתחושה בה הקרקע נשמטת תחת רגלינו. מטרתנו היא לסייע לזוגות שנפרדים לצלוח תהליך זה בצורה שתפחית פגיעה בילדים ותשמור על ערוץ תקשורת בריא בין ההורים. 

הליך הגישור הוא הליך אלטרנטיבי לפתרון הסכסוך בבית המשפט. להבדיל מהליך משפטי שבו יש מנצחים ומפסידים, הגישור הוא הליך הסכמי שבו מסתכלים על צרכי שני בני הזוג והילדים ומנסים למצוא פתרון מיטבי שיענה על צרכים אלה. כמו כן, הליך משפטי הינו יקר ועשוי לגבות מחירים נפשיים מכלל בני המשפחה. לעומתו, הליך הגישור זול יותר ומסייע לשמור על תפקוד המשפחה בעת המשבר, תוך שמירה על האינטרסים של שני הצדדים.

בהליך הגישור אנחנו נפגשות עם הצדדים לשיחות משותפות ולשיחות נפרדות. במסגרת ההליך נבין יחד את צרכיו של כל אחד מבני הזוג, ההשלכות הכלכליות והמעשיות של הפירוד ונסדיר יחד את כל ההיבטים הכרוכים בפרידה (ובכלל זה חלוקת הרכוש, הסדרי השהות, מזונות הקטינים ועוד). 

ההליך הינו וולנטרי, ובכל עת מי מהצדדים יכול לסיימו ולפנות לערוצים אחרים. מטרתנו היא לסייע לצדדים להגיע להסכמות ולערוך הסכם שיתן מענה לטווח ארוך ויכלול גם מנגנונים ליישוב מחלוקות עתידיות בנוגע לאופן גידול הילדים.

אנחנו מאמינות שארגז הכלים הייחודי שאיתו אנו מגיעות, הכולל היכרות מעמיקה עם המטריה המשפטית הרלוונטית לתחום הגירושין ורקע טיפולי, יסייעו לצלוח את ההליך בצורה נעימה ככל הניתן ולתת מענה מקיף ויסודי לכלל הסוגיות שעולות.

גישור-משפחתי

הסכמי ממון

הסכם ממון הוא הסכם שמטרתו להסדיר את כל ההיבטים הרכושיים בין בני הזוג - נשואים או ידועים בציבור. במסגרת הסכם הממון נקבעים מנגנונים המאפשרים חלוקה ברורה של הנכסים השייכים לבני הזוג הן במהלך החיים המשותפים והן במקרה של פרידה, וזאת על מנת לייצר ודאות ולצמצם ככל הניתן מחלוקות רכושיות שעלולות לצוץ בעתיד.

כיום, מרבית הזוגות הנשואים כפופים להוראות חוק יחסי ממון הקובע, בין היתר, שכל אחד מבני הזוג זכאי בעת פרידה או פטירה למחצית משווי הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים. הסכם הממון מאפשר להתנות על הוראות החוק או לעגן בצורה מפורשת הפרדה רכושית בנכס מסויים. כמו כן, על זוגות ידועים בציבור החיים יחדיו ללא נישואין חלה ׳חזקת השיתוף׳ שהיא רחבה במיוחד ונתונה לפרשנויות משפטיות שונות בעת פרידה, ועל כן כדאי להם להסדיר את יחסיהם הרכושיים מבעוד מועד.

אנו עורכות הסכמי ממון תוך התייחסות למכלול ההיבטים הרלוונטיים וירידה לפרטים הקטנים. חשוב לנו ששני בני הזוג ירגישו שותפים מלאים לתהליך ושנוסח ההסכם ישקף את רצונותיהם, אך גם יהיה הוגן עבור שני הצדדים וישמור בצורה מיטבית על האינטרסים הכלכליים של כל אחד מהם. ניתן גם לפנות אלינו למתן ייעוץ או ייצוג צד אחד בהסכם ממון.

עריכת-צוואות

גישור משפחתי ובין דורי

מטרתו של הליך גישור זה היא לפתור סכסוכים בין ילדים להוריהם או בין אחים, סביב נושאים כמו ירושה או טיפול בהורה המבוגר. כך, ישנם מקרים כדוגמת צוואה לא שוויונית של הורה, חלוקת נטל לא שוויונית בין אחים בטיפול בהורה מבוגר, מחלוקת על נכסים משפחתיים ועוד, אשר עשויים להביא לסכסוך רב שנים במשפחה. הסכסוך גובה פעמים רבות מחיר נפשי כבד מהצדדים המעורבים ויש ביכולתו להשפיע גם על הדורות הבאים ותפיסתם את המערכת המשפחתית. 

אנו מאמינות שגישור, במיוחד בשל כך שאינו נועד להכריע בין הצדדים אלא להביאם להסכמות, היא הדרך הטובה ביותר להביא לפתרון סכסוך משפחתי באופן שישמור על הקשרים המשפחתיים. אנו ממליצות לפנות לגישור בשלבים מוקדמים ביותר וטרם הסלמה של הסכסוך.

ייפוי-כח-מתמשך

עריכת צוואות

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר פטירתו. חשוב לערוך צוואה ולאמת אותה בהתאם להוראות הדין, שכן כך ניתן להבטיח שחלוקת הרכוש תתבצע בדיוק לפי רצונו של המוריש ולא על פי סדר היורשים הקבוע בחוק הירושה. בני זוג יכולים לערוך יחדיו צוואה הדדית, ובמסגרתה לקבוע שהם מורישים את כל רכושם לבן הזוג שנותר בחיים ורק לאחר פטירתו לילדיהם המשותפים. באופן זה הם מגינים זה על זה, אך גם מבטיחים שילדיהם יהיו היחידים שיהנו מפירות עמלם המשותף לאחר לכתם. 

 

אנו נערוך עבורכם צוואה המנוסחת בצורה המקצועית והבהירה ביותרֿ תוך התייחסות לכלל הרכוש ומתן מענה לתרחישים אפשריים שונים. בדרך זו  ניתן להשיג ודאות מירבית ולמנוע ככל הניתן קונפליקטים בין היורשים.

מסמך-הבעת-רצון

ייפוי כח מתמשך

כלי משפטי חדש יחסית (נחקק בישראל בשנת 2016), המאפשר לאדם לקבוע מראש מי יהיו מיופי כוחו וידאגו לענייניו במקרה שכבר לא יהיה כשיר, וכן לתת להם הנחיות לביצוע פעולות שונות בשמו. ייפוי הכוח מאפשר לאדם מידה של שליטה ותכנון לגבי חייו במצב של אי כשירות ואף מסייע לבני משפחתו כך שבעת הצורך לא יצטרכו לפנות לבית המשפט כדי להתמנות לאפוטרופוסים עבורו. אדם יכול להסמיך מיופי כוח לתחומים ספציפיים או לכל ענייניו (עניינים רפואיים, אישיים וכלכליים). בסוף התהליך מסמך ייפוי הכח מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומועבר לכל גורם שמייפה הכח מבקש לידע אודות עריכתו.

 

הליך זה עשוי להשפיע על היחסים בין בני המשפחה ועל כן ישנה חשיבות לערוך אותו ברגישות הראויה. במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך אנחנו מסייעות ללקוח/ה שלנו למצוא את האיזונים המתאימים ואת השיח המתאים עם בני המשפחה בנושא.

אפוטרופסות

מסמך הבעת רצון

כלי זה נועד לאפשר לאדם להביע את דעתו באשר למי יחליפו בעתיד כאפוטרופוס על ילדו ולתת הוראות לאפוטרופוס העתידי. כך, במקרה שאותו אדם חלילה לא יהיה כשיר או ילך לעולמו ויתנהל הליך למינוי אפוטרופוס על ילדיו, יבחן בית המשפט את האמור במסמך הבעת הרצון ויתן לו משקל בהכרעת זהות האפוטרופוס. עריכת המסמך רלוונטית עבור הורה (בעיקר יחידני) או בן משפחה שמשמש כאפוטרופוס לילד קטין או לילד בגיר אשר זקוק לאפוטרופסות. 

 יש בעריכת המסמך כדי להקנות להורה ביטחון משום שבמסגרת התהליך נערך שיח עם האפוטרופוסים המיועדים והם חותמים על המסמך ומביעים הסכמתם לשמש בתפקיד חשוב זה. מעבר לכך, המסמך מאפשר לאדם לתת הנחיות לאפוטרופוסים ייעודיים בנוגע לטיפול בילד והשימוש בכספיו.

צווי הורות פסיקתיי

אפוטרופסות

הצורך באפוטרופסות עולה כאשר אדם בגיר אינו יכול באופן זמני או קבוע לדאוג לענייניו הרפואיים, האישיים או הכלכליים (והוא לא ערך ייפוי כח מתמשך עת היה כשיר לכך). על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות רשאים קרובי משפחתו להתמנות כאפוטרופסים עליו, אך כשהדבר אינו אפשרי ניתן למנות אדם קרוב אחר או תאגיד אפוטרופסות חיצוני. אנו מטפלות בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס לבית המשפט לענייני משפחה ומסייעות לאפוטרופסים לפעול לשם מיצוי זכויותיו המשפטיות של האדם שמונה לו אפוטרופוס, כמו גם בהגשת בקשות לביצוע פעולות שונות עבורו כאשר הדבר נדרש על פי דין.

כיוון שאנו מודעות לעומס הרגשי המוטל על מי שמטפל בבן משפחתו, נמשיך לעמוד לרשותכם גם לאחר המינוי,  נייעץ בכל נושא משפטי שיצוץ לאורך הדרך ונסייע במילוי החובות הפורמליות הנלוות לתפקיד האפוטרופוס לרכוש.  

הסכמי-הורות-משותפת

צווי הורות פסיקתיים

צו הורות פסיקתי הוא צו שיפוטי המכונן קשרי הורות בין בן או בת הזוג של ההורה הביולוגי לילדו, כאשר הוריית הילד נעשתה תוך כוונה משותפת ותכנון משותף של בני הזוג. אף שכיום מדובר בהליך משפטי פשוט יחסית ללא צורך בהליך אימוץ, קיימת חשיבות רבה להסדרה משפטית של יחסי ההורות בשלב מוקדם ככל הניתן בחיי הרך הנולד. הדבר מבטיח יציבות וודאות בתוך התא המשפחתי, משרת את טובת הקטין ומייצר הלימה בין המציאות בה הוא חי לסטטוס המשפטי של ההורים המגדלים אותו.

אנו מעניקות מגוון שירותים משפטיים למשפחות חדשות, לרבות הגשת בקשות למתן צו הורות פסיקתי לבית המשפט לענייני משפחה. כמו כן, בהליכי פונדקאות, בהם נדרש להוכיח גם אבהות או או אמהות של ההורה הביולוגי, אנו פועלות להגשת בקשה לעריכת בדיקה לסיווג רקמות בהתאם לנהלים של משרדי הממשלה הרלוונטיים.

הסכמי הורות משותפת

כאשר גבר ואישה מבקשים להכנס יחדיו להליך של הורות משותפת ללא קשר זוגי, רצוי מאד שיערכו הסכם מפורט בלווי עורכי דין. לשם כך אנו מקיימות הליך גישור נעים, קשוב ומקצועי בו נעלה את כל הסוגיות החשובות בדרך לכינון הורות משותפת מוצלחת. בסוף ההליך ננסח יחדיו הסכם הורות המותאם לרצונותיהם וצרכיהם של כל אחד מהצדדים ובו נעגן באופן ישים ומסודר את כל ההסכמות בנוגע לאופן גידול הילדים, זמני השהות, חלוקת הנטל הכלכלי ועוד. כיוון שלא ניתן לאשר הסכמות הנוגעות לקטין שטרם בא לעולם, הסכם זה יאושר בבית המשפט לענייני משפחה רק לאחר לידת התינוק.

בנוסף, אנו נישאר זמינות גם לאחר הקמת המשפחה ונסייע בפתרון מחלוקות קונקרטיות ככל שיהא בכך צורך בהמשך הדרך. 

bottom of page